iGENEA
המוצא באחוזים על גבי מפת העולם

מקורם של כל אבות המשפחה נקבע לפי אזור ואחוז. מפת עולם מציגה את המקורות השונים שלך.

איתור קרובי משפחה

תקבל רשימה של קרובי משפחה גנטיים בתוצאות המקוונות שלך. באמצעות הדוא"ל תוכלו ליצור קשר עם קרובי משפחתך כדי לברר פרטים נוספים על המשפחה והרקע שלך.

תוצאות בכתב בצירוף תעודה ממוסגרת

בנוסף לתוצאה המקוונת תקבלו תעודת מקור אצילית במסגרת תמונה ומסמכים אחרים בתיקיה אלגנטית.

עם המוצא

תוכלו ללמוד על קבוצת ההפוגלים והטיולים (זמנים פרהיסטוריים), האנשים העתיקים (העת העתיקה) ואזור המוצא (ימי הביניים) של הקו האבהי (גברים) או הקו האימהי (נשים).

כל העמים העתיקים

רק בעזרת מבחן המומחים של iGENEA תוכלו ללמוד את קבוצות ההפלוגות וההגירה המדויקות (זמן פרהיסטורי), העמים הפרימיטיביים (העת העתיקה) ואזורי המוצא (גיל העמידה) של השושלת האבהית והאימהית.

כל הקרובים

רק בעזרת מבחן המומחים של iGENEA תוכלו למצוא את כל קרובי משפחתכם הגנטיים במאגר המידע שלנו.

קרובי משפחה נוספים

תקבל רשימה נוספת של קרובי משפחה אחרים של הקו האבהי (גברים) או הקו האימהי (נשים).

ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com Live-Chat WhatsApp

תשלום מקוון בכרטיס אשראי

ההזמנות באתר iGENEA מתבצעות דרך חיבור מאובטח, כדי שרק הנמען יוכל לקרוא הנתונים הנשלחים אליו. במסגרת כך נשלחים אל הנמען באופן מוגן דרך האינטרנט נתונים חשובים כגון מספרי כרטיס אשראי, כתובות וכו'. כל הנתונים המוזנים בדפים המוגנים מקודדים בפרוטוקול SSL (ר"ת של Secure Sockets Layer). כאשר ה-SSL פעיל, יופיע בחלון הדפדפן סמל של מנעול סגור. כמו כן ניתן תמיד לזהות דפים מוגנים על פי ה-"‎https:‎‏" שפותח את כתובת ה-URL בשורת הכתובת.