Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

הממצאים של iGENEA

איך נראית התוצאה?

הבדיקה של iGENEA מספקת לכם מידע לגבי שורשיכם ומאפשרת לכם לאתר קרובי משפחה בכל רחבי העולם. לאחר הבדיקה תקבלו:

  • ממצאים בכתב ותעודה מהודרת
  • ממצאים מקוונים מפורטים
  • גישה למאגר המידע הגדול בעולם בתחום של גֶנֶאָלוגיית די-אן-איי, שתאפשר לכם ליצור קשר עם קרובי משפחה גנטיים.

תוצאה לדוגמא

תעודות בתיקייה מהודרת

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

בכתב ובאופן מקוון לאחר כ 6 - 8 שבועות

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179