Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gallagher

תיאור:

פרויקט משפחת גלאגר מקבל את פני כל המעוניינים לעבוד יחד למציאת המורשת המשותפת שלהם באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות הגרסאות יתקבל בברכה. אם שם המשפחה שלך חסר ויש לכלול אותו, נשמח להוסיף אותו. אנא היכנס לאתר שלנו והוסף את משפחתך לדף הפטריארך.

חברים:

117

שמות נוספים בפרויקט

Galaghar, Galagher, Galgher, Galicer, Gallachar, Gallacher, Gallager, Gallaghar, Gallagher, Gallaher, Gallaugher, Gallegher, Galliher, Gallinger, Golagher, Goleher, Golliher

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gallagher

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gallagher, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179