Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gallegos

תיאור:

הקולוניזציה הספרדית של העולם החדש, במהלך המאה ה -16 ואילך, הביאה אנשים עם שם המשפחה גלגוס ברחבי אמריקה הלטינית. אנשים עם שם משפחה זה נמצאים גם דרך אמריקה הלטינית ומעלים את ההסתברות כמה בני דודים רחוקים יכולים להיות מאוחדים על ידי פרויקט DNA כזה. פרויקט זה, במובנו הרחב, מטרתו לגלות אילו קווי Gallegos מחוברים ומה מקורם האתני של קווים אלה.

חברים:

44

שמות נוספים בפרויקט

Gallegos

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gallegos

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gallegos, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179