Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Garrett

תיאור:

גרגרים וריאנטים. מהגרים למאה ה -20, הרשות הפלסטינית וה- VA, 1700 וחצי 1800. הערה: משתתפים, אנא שלחו לפחות אילן יוחסין בשורה אחת (מהמשתתף לאב הקדמון הידוע ביותר) למנהל הקבוצה. כלול תאריכים ומיקומי פטירות ולידות. כלול מידע בן זוג אם ידוע. אם אפשר לכלול את האחים והאחיות של אלה בקו הישיר לאב הקדמון הקדום ביותר.

חברים:

152

שמות נוספים בפרויקט

Chamberlain, Fitzgerald, Garat, Garratt, Garret, Garrett, Garrit, Gerald, Gerot, Gerrit, Jarrett

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Garrett

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Garrett, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179