Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Garvey

תיאור:

אתר ציבורי FTDNA: http://www.ftdna.com/public/Garvey נראה כי שם המשפחה גארווי הוא איות אנגליזציה של שמות איריים של כמה מכתבים שאינם קשורים באירלנד מימי הביניים. מטרת מחקר ה- DNA של גארווי היא לנסות לזהות את חתימות הכרומוזום הספציפיות של Garvey Y המתאימות לכל אחד מאותם מקומות מוצא. ניתן למצוא קווים נוספים עבור מקגרווייס ממחוז דונגל ואת שם המשפחה הסקוטי של גארווי.

חברים:

39

שמות נוספים בפרויקט

Garvey, Garvie, McGarvey

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Garvey

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Garvey, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179