Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gitlin

תיאור:

גיטלין הוא שם משפחה יהודי מאזורים ספציפיים במזרח אירופה. מטרת פרויקט שם המשפחה גיטלין היא להשתמש ב- DNA בכדי לסייע במעקב אחר ההיסטוריה של משפחות גיטלין השונות ברחבי העולם.

חברים:

4

שמות נוספים בפרויקט

Gitlin

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gitlin

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gitlin, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179