Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה GlasgowSurname

תיאור:

פרויקט ה- DNA של משפחת שם המשפחה בגלזגו התחיל: 1) לעזור לחוקרים ממשפחות נפוצות או קשורות לעבוד יחד כדי למצוא את המורשת המשותפת שלהם. 2) זהה כיצד קשורות משפחות המשתתף, הן מבחינה גנטית והן באמצעות מסלולי נייר. 3) לזהות ולאשר שושלות גנטיות של משפחות אבות.

חברים:

12

שמות נוספים בפרויקט

Glascho, Glascoe, Glascow, Glasgo, Glasgow, Glassgo

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה GlasgowSurname

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה GlasgowSurname, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179