Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Glover

תיאור:

GLOVER, GLOVIER וכל גרסאות איות סבירות אחרות מוזמנים להצטרף לפרויקט. גברים בודקים באמצעות בדיקת Y-DNA, וזה עובר מאב לבן ויכול לעזור לגבר להתחקות אחר שורשיו האבהיים; נקבות משתמשות בבדיקת ה- DNA המיטוכונדריה וזה עובר מאם לבת ויכול לעזור לאישה להתחקות אחר שורשיה האימהיים. הבדיקה מורכבת ממקלון לחיים, אין צורך בדם.

חברים:

131

שמות נוספים בפרויקט

Gloover, Glouvier, Glover, Glovier

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Glover

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Glover, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179