Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Godley

תיאור:

"כל גודלי הם בני דודים." כך אמר ג'ון גודלי, לורד קילברקן מאירלנד. זהו פרויקט DNA של כרומוזום Y עבור שמות המשפחה גודלי וגודבי וכל וריאציות האיות, כדי לקבוע אם אבותיהם המהגרים המוקדמים של שורות אלה היו קשורים לפני שהתיישבו באמריקה. אנו מקדמים בברכה את כל הזכרים משמות המשפחה הללו, במיוחד Godleys שיורדים מכל אחד מעולי גודלי הראשונים באמריקה.

חברים:

10

שמות נוספים בפרויקט

Godby, Godley, Godly

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Godley

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Godley, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179