Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gonzalez

תיאור:

פרויקט משפחת גונזלס מבקש למצוא מורשת משותפת באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות משתנה יתקבל בברכה. בשל העובדה ששמות משפחה במשפחות ממוצא איברי לרוב עוברים בירושה באופן מטריאליני, תוצאות mtDNA ייכללו גם בפרויקט זה.

חברים:

196

שמות נוספים בפרויקט

Gonzales, Gonzalez

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gonzalez

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gonzalez, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179