Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Grady

תיאור:

פרויקט ה- DNA של גריידי מיועד לכל מי שרוצה לעבוד יחד כדי למצוא את המורשת המשותפת שלהם באמצעות בדיקות DNA ושיתוף מידע. כל איות הגרסאות יתקבל בברכה. אם איות שם המשפחה שלך חסר, נשמח להוסיף אותו. יש כמה דיונים לפיהם בריידי הוא גרסה של השם של גריידי, אך טרם נקבע בבירור.

חברים:

35

שמות נוספים בפרויקט

Graddy, Grade, Grady, Gready, Hasell, O'Grady

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Grady

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Grady, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179