Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Granger

תיאור:

פרויקט משפחת גריינג'ר פתוח לכל המעוניינים לעבוד יחד למציאת המורשת המשותפת שלהם באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות הגרסאות יתקבל בברכה. אם שם המשפחה שלך חסר ויש לכלול אותו, נשמח להוסיף אותו. אנא היכנס לאתר שלנו והוסף את משפחתך לדף הפטריארך.

חברים:

4

שמות נוספים בפרויקט

Grain, Grainger, Grains, Grange, Granger

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Granger

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Granger, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179