Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Greenwade

תיאור:

כל משפחות גרינווייד באמריקה צאצאים מתומאס גרינווייד, בסביבות 1800 במחוז אלגני, MD. אנו מחפשים אחר שם המשפחה המקורי שממנו מקורו של גרינווייד - מכיוון שאין אנשים אחרים בעולם (למעט כמה שגיאות תעתיק) הרשומים בשם Greenwade.

חברים:

7

שמות נוספים בפרויקט

Greenwade

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Greenwade

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Greenwade, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179