Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Groveman/Grovman

תיאור:

משפחת גרובמן הגיעה לארה"ב מבסרביה (מולדובה של ימינו) ואוקראינה. המשפחה הגיעה לבסרביה מספרד (ספרדים) והם לויים. השם הסלאבי, גרובמן, אומץ בבסרביה.

חברים:

3

שמות נוספים בפרויקט

Groveman, Groverman, Grovman, Gruvman, Gruvmann

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Groveman/Grovman

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Groveman/Grovman, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179