Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה GSCC

תיאור:

על מנת לעודד את חברי החברה למחקר גנאלוגי נוסף ב- DNA, שהוא תחום חדש עבור חברינו, הקימה החברה הגנאלוגית של מחוז קולייר את קבוצת ה- DNA הזו.

חברים:

47

שמות נוספים בפרויקט

Florida, Genealogical Society of Collier County

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה GSCC

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה GSCC, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179