Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Guard

תיאור:

פרויקט משפחת המשמר מבקש למצוא מורשת משותפת באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות משתנה יתקבל בברכה. אנא היכנס לאתר שלנו והוסף את משפחתך לדף הפטריארך.

חברים:

5

שמות נוספים בפרויקט

Gard, Garde, Garden, Gardin, Ghart, Guard, Guiard

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Guard

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Guard, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179