Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Guererro

תיאור:

פרויקט Guererro Family מבקש למצוא מורשת משותפת באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות משתנה יתקבל בברכה. אנא היכנס לאתר שלנו והוסף את משפחתך לדף הפטריארך.

חברים:

29

שמות נוספים בפרויקט

Guererro, Guerra, Guerrero

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Guererro

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Guererro, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179