Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Guice

תיאור:

פרויקט משפחת גויס פתוח לכל המעוניינים לעבוד יחד למציאת המורשת המשותפת שלהם באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות הגרסאות יתקבל בברכה. אם שם המשפחה שלך חסר ויש לכלול אותו, נשמח להוסיף אותו. אנא היכנס לאתר שלנו והוסף את משפחתך לדף הפטריארך.

חברים:

2

שמות נוספים בפרויקט

Geisert, Geiss, Geist, Guice

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Guice

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Guice, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179