Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
המוצא באחוזים על גבי מפת העולם

מקורם של כל אבות המשפחה נקבע לפי אזור ואחוז. מפת עולם מציגה את המקורות השונים שלך.

איתור קרובי משפחה

תקבל רשימה של קרובי משפחה גנטיים בתוצאות המקוונות שלך. באמצעות הדוא"ל תוכלו ליצור קשר עם קרובי משפחתך כדי לברר פרטים נוספים על המשפחה והרקע שלך.

תוצאות בכתב בצירוף תעודה ממוסגרת

בנוסף לתוצאה המקוונת, תקבל תעודת מקור מהודרת ומסמכים אחרים בתיקיה מהודרת.

עם המוצא

תוכלו ללמוד על קבוצת ההפוגלים והטיולים (זמנים פרהיסטוריים), האנשים העתיקים (העת העתיקה) ואזור המוצא (ימי הביניים) של הקו האבהי (גברים) או הקו האימהי (נשים).

אנשים מפורסמים

מאגר הנתונים של iGENEA מכיל פרופילים של אנשים ומפורסמים רבים היסטוריים והחיים היום. אתה תגלה עם מי אתה קרוב משפחה

כל העמים העתיקים

רק בעזרת מבחן המומחים של iGENEA תוכלו ללמוד את קבוצות ההפלוגות וההגירה המדויקות (זמן פרהיסטורי), העמים הפרימיטיביים (העת העתיקה) ואזורי המוצא (גיל העמידה) של השושלת האבהית והאימהית.

כל הקרובים

רק בעזרת מבחן המומחים של iGENEA תוכלו למצוא את כל קרובי משפחתכם הגנטיים במאגר המידע שלנו.

קרובי משפחה נוספים

תקבל רשימה נוספת של קרובי משפחה אחרים של הקו האבהי (גברים) או הקו האימהי (נשים).

ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

ניתוח שושלת DNA לכל תקציב

* רק עד 31.12.2021
iGENEA Basic
*169במקום 179 EUR
באמצעות iGENEA Basic Test/DNA-Explorer תוכלו להגיע לתובנות בנוגע לגֶנֶאָלוגיית הדי-אן-איי
הזמנה
המוצא באחוזים על גבי מפת העולם
איתור קרובי משפחה
תוצאות בכתב בצירוף תעודה ממוסגרת
עם המוצא
אנשים מפורסמים
קרובי משפחה נוספים
כל העמים העתיקים
כל הקרובים
* רק עד 31.12.2021
iGENEA Premium
*449במקום 499 EUR
באמצעות iGENEA Premium תקבלו ניתוח די-אן-איי אישי שמותאם בדיוק לצורכיכם ושאלותיכם.
הזמנה
המוצא באחוזים על גבי מפת העולם
איתור קרובי משפחה
תוצאות בכתב בצירוף תעודה ממוסגרת
עם המוצא
אנשים מפורסמים Upgrade EUR 10
קרובי משפחה נוספים
כל העמים העתיקים
כל הקרובים
* רק עד 31.12.2021
iGENEA Expert
*1199במקום 1299 EUR
עם ה iGENEA Expert תקבלו את שלל הבדיקות באיכות ובהיקף הגבוהים ביותר.
הזמנה
המוצא באחוזים על גבי מפת העולם
איתור קרובי משפחה
תוצאות בכתב בצירוף תעודה ממוסגרת
עם המוצא
אנשים מפורסמים
קרובי משפחה נוספים
כל העמים העתיקים
כל הקרובים
★★ Bestseller ★★
  iGENEA Basic
באמצעות iGENEA Basic Test/DNA-Explorer תוכלו להגיע לתובנות בנוגע לגֶנֶאָלוגיית הדי-אן-איי
*169במקום 179 EUR
הזמנה * רק עד 31.12.2021
iGENEA Premium
באמצעות iGENEA Premium תקבלו ניתוח די-אן-איי אישי שמותאם בדיוק לצורכיכם ושאלותיכם.
*449במקום 499 EUR
הזמנה * רק עד 31.12.2021
iGENEA Expert
עם ה iGENEA Expert תקבלו את שלל הבדיקות באיכות ובהיקף הגבוהים ביותר.
*1199במקום 1299 EUR
הזמנה * רק עד 31.12.2021
המוצא באחוזים על גבי מפת העולם
איתור קרובי משפחה
תוצאות בכתב בצירוף תעודה ממוסגרת
עם המוצא
קרובי משפחה נוספים
אנשים מפורסמים Upgrade EUR 10
כל העמים העתיקים
כל הקרובים

? DNA מה אני אלמד על המוצא שלי עם בדיקת

IGENEA DNA בדיקה מראה את אחוז מהמוצא שלך ואת הגירות של האבות על מפת העולם. במאגר הגנאלוגיה תוכלו למצוא קרובי משפחה וליצור עמם קשר. זה מאפשר לך להעמיק את המחקר שלך ולהרחיב את עץ המשפחה שלך.

כמה בטוח ניתוח ה- DNA?

התוצאה של בדיקת DNA מבית iGENEA מבוססת על מחקרים רבים ומופקת על ידי גנאלוגים וגנטיקאים מנוסים. רק ב iGENEA עושה בחינת הדגימות להתקיים בנפרד מן העיבוד של נתונים אישיים. זה מבטיח את הגנת הנתונים הגדול ביותר האפשרי.

אם אני מזמין היום ניתוח מקור דנ א, מתי אקבל את ערכת הבדיקה?

זה יישלח באותו היום, אך לא יאוחר מהמחרת. פרסום בתוך אירופה נמשך כיום כשבוע.

היכן אוכל למצוא דוגמאות לאנשים שעשו ניתוח שושלת DNA?

כן. ראו דוגמאות של אנשים אשר עברו בדיקה גנאלוגית של DNA.

איך נראית התוצאה של ניתוח מקור ה- DNA?

תוצאות הבדיקה יישלחו בכתב ובאופן מקוון. הנה תוצאה לדוגמא.

כאישה, כיצד אוכל לבחון את קו האבהות שלי באמצעות בדיקת DNA?

עם בדיקת ה DNA-Explorer תוכלי לגלות את כל השורשים שלך מצד אמא ומצד אבא. גם נשים וגם גברים יכולים לבצע בדיקה זו. רק לצורך בדיקת הקו הזכרי הטהור אנו זקוקים לדגימות של גבר, לדוגמא, האב, אח, דוד או בן דוד. אם אין לך קרוב משפחה זכרי, אנו ממליצים על בדיקת הבייסיק שלנו. אם יש לך קרוב משפחה שמוכן לתת דגימות, אנו ממליצים על בדיקת ה- iGENEA Premium שלנו.