Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gildersleeve

תיאור:

אתר זה חוזר לפעול. עברתי כמה שנים וכעת אני מסוגל להשקיע את רוב זמני בחיבור ה"גילדרסליבס "דרך ה- DNA ברחבי המדינה. יש לי תרשים שאורכו כ -15 מטר ורוחב של כ -3 מטר עם המחקר שלי לאורך שנים עם הרבה "גילדרסליווס" ממופה, אבל יש עדיין הרבה פינות וחוליות למלא! בקרוב ניתן לשפר זאת. אני מצפה להצלחה הפעם בצירוף אחי הקטן כמנהל שותף של הפרויקט הזה. תודה לכל מי שמשתתף!

חברים:

10

שמות נוספים בפרויקט

Gildersleeve

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gildersleeve

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gildersleeve, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179