Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gilley

תיאור:

פרויקט ה- DNA של ג'ילי פתוח לכל המעוניינים לעבוד יחד למציאת המורשת המשותפת שלהם באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות הגרסאות יתקבל בברכה. אם שם המשפחה שלך חסר, נשמח להוסיף אותו.

חברים:

20

שמות נוספים בפרויקט

Gilley

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gilley

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gilley, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179