Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gilliam

תיאור:

פרויקט משפחת גיליאם מבקש למצוא מורשת משותפת באמצעות שיתוף מידע ובדיקות DNA. כל איות הגרסאות יתקבל בברכה. אם שם המשפחה שלך חסר ויש לכלול אותו, נשמח להוסיף אותו. אנא היכנס לאתר שלנו והוסף את משפחתך לדף הפטריארך.

חברים:

37

שמות נוספים בפרויקט

Baysinger, Boesiger, Boesinger, Giliam, Gillem, Gilliam

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gilliam

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gilliam, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179