Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Godman

תיאור:

מטרתה של קבוצת גודמן היא לקבוע האם אלה של גודמן של ארצות הברית קשורים לגודמנים של קנדה ואנגליה.

חברים:

19

שמות נוספים בפרויקט

Godman

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Godman

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Godman, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179