Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Grover

תיאור:

GROVER, GRAVER, GRUVER, GRAVIER וכל גרסאות כתיב סבירות אחרות מוזמנים להצטרף לפרויקט. רק לזכרים יש כרומוזומי Y, כך שרק GROVER (או משתנה) זכר יכול להשתתף. אם אתה נקבה, אתה יכול לקרוב ל- GROVER (או משתנה) זכר להגיש מדגם לקו שלך. כדי להשתתף בצורה משמעותית, המבחנים יצטרכו לחלוק את מוצאם הישיר הגברי הישיר בחזרה ל- GROVER המוקדם ביותר (או המשתנה) בתור אילן יוחסין (לא כולל אנשים חיים).

חברים:

11

שמות נוספים בפרויקט

Graver, Gravier, Grover, Gruver

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Grover

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Grover, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179