Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה McGookin

תיאור:

שם המשפחה לא נפוץ במיוחד. על פי worldnames.publicprofiler.org, מקגוקין הוא שם קלטי ממוצא סקוטי. הוא נמצא בבריטניה ב 8.06 שמות למיליון (FPM); בניו זילנד ב 3.17 FPM; באירלנד בשעה .69 FPM; ובארצות הברית בשעה .4 FPM. בתדירות כה נמוכה, יש סיכוי טוב שרבים מאלה שמוצאם של מקגוקין קשורים זה לזה. הקמתי את פרויקט שם המשפחה הזה בתקווה שבני דודים של מקגוקין יוכלו למצוא מישהו אחר באמצעות בדיקות DNA ולשתף את מה שהם יודעים על אבותיהם של מקגוקין.

חברים:

1

שמות נוספים בפרויקט

McGookin

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה McGookin

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה McGookin, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179