Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Miles

תיאור:

פרויקט ה- DNA של MILES נועד לסייע לחוקרי מייל ברחבי העולם (1) לזהות אחרים שקשורים, (2) לפתור קירות לבנים במחקר שלך, (3) לאמת את המחקר הקיים. הפרויקט משתמש בסמן כרומוזום 12 Y או 25 בדיקות סמן. שלושה קווים מובחנים כבר זוהו עם מספר מועט של משתתפים בלבד. הצלחנו לאמת את המחקר הקיים ולהוכיח שגיאה שפורסמה ותיקה. הצטרפו אלינו במטרה שלנו לתעד את קווי המייל הרבים השונים.

חברים:

100

שמות נוספים בפרויקט

Miles, Myles

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Miles

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Miles, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179