Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp
האם אתה בסקי?
DNA ניתוח שורשים

DNA ניתוח שורשים: האם אתה בסקי?

חקר השורשים הבאסקיים

אם יש לכם שורשים באסקיים, באמצעות בדיקת הדי-אן-איי של iGENEA תוכלו לקבל אינדיקציה לכך. הודות למאפיינים הגנטיים הספציפיים שלכם, אנו מסוגלים לזהות את שורשיכם ולקבוע באיזה קו שושלת מקורו של המוצא הבאסקי (הזכרי, הנקבי או שניהם). כמו כן, הפרופיל שלכם יושווה לפרופילים של יותר מ-2,000,000 איש השמורים במסד הנתונים שלנו. כאשר אנו מגלים ערכים תואמים, כלומר אנשים שקיימת דרגה מסוימת של התאמה ביניכם לבינם, ניתנת לכם אפשרות ליצור קשר עם אותם אנשים ולהעמיק את חקר המשפחה שלכם.

הבאסקים: עם יחיד במינו גם מבחינה גנטית

לבאסקים לא רק היסטוריה ושפה יחידות במינן: במחקרים עכשוויים הוכח שגם מבחינה גנטית הם נבדלים מאוד מהספרדים והצרפתים.

שורשיהם של הבאסקים הם עניין שעדיין שנוי במחלוקת גם בימינו, מכיוון שאין אפשרות לבצע ניתוח לשוני. השפה הבאסקית אינה קרובה לשום משפחת שפות אירופית אחרת. חלק מהמומחים סבורים כי הבאסקים הגיעו לאירופה יחד עם הקרו-מניון הראשונים, ולכן הם נמנים עם ראשוני העמים האירופיים.

מומחים אחרים מזהים קרבה משפחתית לאִיבֶּרים (התאוריה הבאסקו-איברית). לפי תאוריה נוספת, שורשיהם של הבאסקים נעוצים בהגירה של העמים ההודו-גרמאניים או של הוונדאלים והאלאנים.

כיום, יותר מ-60% מן הבאסקים בספרד מגדירים עצמם באסקים בלבד, ולא ספרדים או צרפתים, בעוד שרק 2% מגדירים עצמם ספרדים ולא באסקים ו-4% צרפתים ולא באסקים.

הבאסקים, הספרדים והצרפתים נבדלים מאוד זה מזה מבחינה גנטית, ולכן ניתן לזהות הבדלים גנטיים ביניהם. הבאסקים בספרד ובצרפת משתייכים לקבוצה משותפת (Haplogroup) אחרת מאשר שכניהם. באמצעות בדיקה של רצפים מסוימים בדי-אן-איי אנו יכולים לבצע ניתוח גנטי של השורשים הבאסקיים.

כיום, אם כן, הזהות הבאסקית כבר מוגדרת לא רק לפי השפה הבאסקית או אבות המשפחה הבאסקיים, אלא ניתנת גם להגדרה גנטית, מה שעונה על שאלות רבות.

הזמינו בדיקת DNA

מחקרים לזיהוי גנטי של באסקים

כתבות בעיתונות

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

הזמנת ערכה
קבלת ערכה
לקיחת דגימות

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות

במעטפה המצורפת

תוצאה

מקוון לאחר כ-6-8 שבועות

שאלות על בדיקת DNA למוצא הבאסקי

אני גנאלוג וכבר אספתי המון חומר. מה עוד אני מקבל ממבחן כזה?

גם גנאלוגים מנוסים יכולים להפיק תועלת מבדיקה גנאלוגית של DNA. מסמכים המשמשים למחקר אילן היוחסין לא תמיד הונפקו בצורה נכונה ומלאה. מלחמות, מהומות או אסונות טבע גרמו לאינספור מקרים בהם רשומות כאלה אינן קיימות יותר. בתקופות קודמות עדיין לא נוצרו מסמכים כאלה והיה עד כה בלתי אפשרי לשחזר יחסי משפחה עד לתקופה זו. בדיוק כאן בדיקה גנאלוגית של DNA יכולה לעזור: על ידי השוואה בין אנשים שונים ניתן לבדוק את הקשר ביניהם. כך ניתן למזג ענפים שונים של אילן היוחסין, לאשר או להפריך השערות ואגדות המשפחה ולהתקדם במחקר במאות שנים בהם לא קיים תיעוד בכתב.

כמה רחוק עוברת בדיקת גנאלוגיה של DNA?

בדיקת הבייסיק חוזרת לכ -2,000 שנה. הבדיקות פרימיום ואקספרט חוזרים לכ- 100,000 שנה.

מה ההבדל בין שלוש בדיקות ה- DNA?

בעזרת הבייסיק ניתן לגלות את המוצא באחוזים, למצוא קרובי משפחה ולקבל תוצאה בכתב. בדיקת הפרימיום מכילה את בדיקת הבייסיק ובנוסף מרא את הקבוצה המשותפת, עם המוצא בעת העתיקה ואת אזור המוצא בקו הנקבי או הזכרי הטהור. בקו הטהור ניתן למצוא קרובי משפחה נוספים. בדיקת האקספרט מכילה את הבייסיק, את הקו הנקבי והקו הזכרי הטהור. שני הקווים מוצאים קרובי משפחה נוספים. בדיקת האקספרט שלנו היא בדיקת הDNA המקיפה ביותר בעולם.

כאישה, כיצד אוכל לבחון את קו האבהות שלי באמצעות בדיקת DNA?

עם בדיקת ה DNA-Explorer תוכלי לגלות את כל השורשים שלך מצד אמא ומצד אבא. גם נשים וגם גברים יכולים לבצע בדיקה זו. רק לצורך בדיקת הקו הזכרי הטהור אנו זקוקים לדגימות של גבר, לדוגמא, האב, אח, דוד או בן דוד. אם אין לך קרוב משפחה זכרי, אנו ממליצים על בדיקת הבייסיק שלנו. אם יש לך קרוב משפחה שמוכן לתת דגימות, אנו ממליצים על בדיקת ה- iGENEA Premium שלנו.

ניתוח המקור שלך
-10%