Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp
שורשים יהודיים?
DNA ניתוח שורשים

This browser does not support the video element.

> >

DNA ניתוח שורשים: האם אתם יהודים?

האם יש לכם שורשים יהודיים? האם אתם אשכנזים או ספרדים? האם אתם לוויים או כוהנים?

אם יש לכם שורשים יהודיים, באמצעות בדיקת הדי-אן-איי של iGENEA תוכלו לקבל אינדיקציה ברורה לכך. הודות למאפיינים הגנטיים הספציפיים שלכם, אנו מסוגלים לקבוע אם אתם ממוצא יהודי, באיזה קו שושלת מקורו של המוצא היהודי (הנקבי, הזכרי או שניהם) ואפילו את אחוז המרכיב היהודי בדי-אן-איי שלכם. כמו כן, הפרופיל שלכם יושווה לפרופילים של יותר מ-2,000,000 איש השמורים במסד הנתונים שלנו. כאשר אנו מגלים ערכים תואמים, כלומר אנשים שקיימת דרגה מסוימת של התאמה ביניכם לבינם, ניתנת לכם אפשרות ליצור קשר עם אותם אנשים ולהעמיק את חקר המשפחה שלכם.

האם יהדות היא יותר מדת? האם יש גן יהודי?

בני קבוצות אתניות אשר מתחתנים ומתרבים בינם לבין עצמם זה דורות רבים "מקושרים" גנטית זה לזה. בקהילה המדעית אין עוררין על קיומם של דפוסים גנטיים הנפוצים יותר בקרב יהודים. לאורך השנים התפתחה הומוגניות גנטית מסוימת, שניתנת לזיהוי באמצעות בדיקת די-אן-איי.

אולם אין אפשרות לבודד את העם היהודי באופן מוחלט מבחינה גנטית, ולכן בדיקת די-אן-איי אינה מסוגלת לספק הוכחה חד-משמעית. אף על פי כן, באמצעות בדיקת די-אן-איי ניתן לאשר את קיומם של שורשים יהודיים ברמת ודאות גבוהה.

גם אם אינכם משתייכים לקבוצה דמוגרפית (הנקראת גם קבוצה משותפת [Haplogroup]) יהודית אופיינית, עדיין ייתכן שיש לכם שורשים יהודיים. באמצעות השוואה של פרופיל הדי-אן-איי שלכם עם כל יתר הפרופילים השמורים במסד הנתונים שלנו אנו מאתרים אנשים שביניהם לביניכם יש התאמה גנטית ("בני-דודים גנטיים"). אם רבים מבני-הדודים הגנטיים שלכם יהודים, קיימת סבירות גבוהה לכך שגם לכם יש שורשים יהודיים.

הזמינו בדיקת DNA

מונחים הקשורים לנושא "מוצא יהודי"

הסוג המשותף (Haplotyp) המודאלי 'כהן'
ישנו פרופיל די-אן-איי ספציפי המכונה "Cohen Modal-Haplotyp (הסוג המשותף המודאלי 'כהן')", משום שהוא נפוץ בתת-הקבוצה היהודית של הכהנים. סוג משותף זה מעיד באופן מובהק על שורשים יהודיים בקו השושלת הזכרי.

אשכנזים
אשכנזים הוא הכינוי שהעניקו לעצמם היהודים במערב ומזרח אירופה, שחולקים תרבות ומסורת דתית משותפות.

ספרדים
בשם ספרדים מכנים עצמם צאצאיהם של היהודים אשר לאחר גירושם מחצי האי האיברי (בערך בשנת 1500 לספירה) התיישבו ברובם באימפריה העות'מאנית ובצפון אפריקה (המגרב).

לוי
הלויים נקראים על שם אביהם לוי, אחד משנים עשר בניו של יעקב.

כהן
כהן הוא שמה המקראי של כת כהנים ביהדות.

קבוצות משותפות (Haplogroups)
קבוצות משותפות (Haplogroups) מייצגות את השבטים השונים של "האדם הנבון" (הומו סאפיינס) ומעידות על המקור וצירי הנדידה של אבותינו הקדומים.

מחקרים לזיהוי גנטי של מוצא יהודי

כתבות בעיתונות

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

הזמנת ערכה
קבלת ערכה
לקיחת דגימות

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות

במעטפה המצורפת

תוצאה

מקוון לאחר כ-6-8 שבועות

שאלות על בדיקת DNA למוצא יהודי

אני גנאלוג וכבר אספתי המון חומר. מה עוד אני מקבל ממבחן כזה?

גם גנאלוגים מנוסים יכולים להפיק תועלת מבדיקה גנאלוגית של DNA. מסמכים המשמשים למחקר אילן היוחסין לא תמיד הונפקו בצורה נכונה ומלאה. מלחמות, מהומות או אסונות טבע גרמו לאינספור מקרים בהם רשומות כאלה אינן קיימות יותר. בתקופות קודמות עדיין לא נוצרו מסמכים כאלה והיה עד כה בלתי אפשרי לשחזר יחסי משפחה עד לתקופה זו. בדיוק כאן בדיקה גנאלוגית של DNA יכולה לעזור: על ידי השוואה בין אנשים שונים ניתן לבדוק את הקשר ביניהם. כך ניתן למזג ענפים שונים של אילן היוחסין, לאשר או להפריך השערות ואגדות המשפחה ולהתקדם במחקר במאות שנים בהם לא קיים תיעוד בכתב.

כמה רחוק עוברת בדיקת גנאלוגיה של DNA?

בדיקת הבייסיק חוזרת לכ -2,000 שנה. הבדיקות פרימיום ואקספרט חוזרים לכ- 100,000 שנה.

מה ההבדל בין שלוש בדיקות ה- DNA?

בעזרת הבייסיק ניתן לגלות את המוצא באחוזים, למצוא קרובי משפחה ולקבל תוצאה בכתב. בדיקת הפרימיום מכילה את בדיקת הבייסיק ובנוסף מרא את הקבוצה המשותפת, עם המוצא בעת העתיקה ואת אזור המוצא בקו הנקבי או הזכרי הטהור. בקו הטהור ניתן למצוא קרובי משפחה נוספים. בדיקת האקספרט מכילה את הבייסיק, את הקו הנקבי והקו הזכרי הטהור. שני הקווים מוצאים קרובי משפחה נוספים. בדיקת האקספרט שלנו היא בדיקת הDNA המקיפה ביותר בעולם.

כאישה, כיצד אוכל לבחון את קו האבהות שלי באמצעות בדיקת DNA?

עם בדיקת ה DNA-Explorer תוכלי לגלות את כל השורשים שלך מצד אמא ומצד אבא. גם נשים וגם גברים יכולים לבצע בדיקה זו. רק לצורך בדיקת הקו הזכרי הטהור אנו זקוקים לדגימות של גבר, לדוגמא, האב, אח, דוד או בן דוד. אם אין לך קרוב משפחה זכרי, אנו ממליצים על בדיקת הבייסיק שלנו. אם יש לך קרוב משפחה שמוכן לתת דגימות, אנו ממליצים על בדיקת ה- iGENEA Premium שלנו.

ניתוח המקור שלך
-10%